© CERED, 2017 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației

Comitet Științific

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU

           Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ

Prof. univ. dr. Muşata BOCOȘ

           Prof. univ. dr. Cristian STAN

Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

           Conf. univ. dr. Adina GLAVA

Conf. univ. dr. Horațiu CATALANO

Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN

           Prof. univ. dr. Romiţă IUCU

Prof. univ. dr. Anca NEDELCU

           Prof.univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ

Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi Prof. univ. dr. Carmen CREȚU            Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ Prof. univ. dr. Liliana STAN            Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ Prof. univ. dr. Mariana MOMANU            Conf. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA Universitatea de Vest din Timişoara Prof. univ. dr. Simona SAVA Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN Conf. univ. dr. Danciu ELENA Conf. univ. dr. Marian D. ILIE Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Cerc. șt. gr. II dr. Magdalena BALICA      Cerc. șt. gr. II dr. Ciprian FARTUȘNIC Cerc. șt. gr. II dr. Simona VELEA
© CERED, 2017 Universitatea Babeș-Bolyai,                 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației

Comitet Științific

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU

           Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ

Prof. univ. dr. Muşata BOCOȘ

           Prof. univ. dr. Cristian STAN

Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

           Conf. univ. dr. Adina GLAVA

Conf. univ. dr. Horațiu CATALANO

Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN

           Prof. univ. dr. Romiţă IUCU

Prof. univ. dr. Anca NEDELCU

           Prof.univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ

Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi Prof. univ. dr. Carmen CREȚU            Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ Prof. univ. dr. Liliana STAN            Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ Prof. univ. dr. Mariana MOMANU            Conf. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA Universitatea de Vest din Timişoara Prof. univ. dr. Simona SAVA Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN Conf. univ. dr. Danciu ELENA Conf. univ. dr. Marian D. ILIE Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Cerc. șt. gr. II dr. Magdalena BALICA      Cerc. șt. gr. II dr. Ciprian FARTUȘNIC Cerc. șt. gr. II dr. Simona VELEA
Conferința Națională de Cercetare în Educație CERED 2017