© CERED, 2017 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației

Bine ați venit

A IV-a Conferință Națională de Cercetare în Educație

CERED 2017, Cluj-Napoca

“Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”

Conferința   națională   de   cercetare   în   educație   se   constituie   ca   un   cadru   de reflecţie,   dezbateri,   schimburi   de   opinii   și   de   bune   practici,   ca   forum   de manifestare   a   expertizei   științifice   a   specialiștilor   din   științele   educației, reunind    teoreticieni    din    învăţământul    universitar,    cercetători,    precum    şi factori    de    decizie    implicaţi    în    elaborarea    unor    politici    educaţionale,    cu scopul identificării unor soluţii de eficientizare a activității educaționale. Evenimentul   urmărește   îmbunătățirea   cadrului   de   analiză   a   rezultatelor   și impactului    unor    politici    educaționale    curente,    cât    și    a    variantelor    de intervenție   pentru   politici   viitoare.   Dorim   ca   în   această   manieră   specialiștii din   științele   educației   să   acceadă   la   evidențe   evaluative   validate   științific asupra   efectelor   politicilor   educaționale   derulate,   evidențe   care   să   stea   la baza formulării viitoarelor politici educaționale.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Departamentul de Științe ale Educației

în colaborare cu: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi,  Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul de Științe ale Educației vă invită să luați parte la: Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar” Cluj-Napoca, 22 septembrie 2017
Webmaster: Ciprian Baciu
© CERED, 2017 Universitatea Babeș-Bolyai,                 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației

Bine ați venit

A IV-a Conferință Națională de Cercetare în Educație

CERED 2017, Cluj-Napoca

“Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”

Conferința   națională   de   cercetare   în   educație   se   constituie   ca   un cadru    de    reflecţie,    dezbateri,    schimburi    de    opinii    și    de    bune practici,    ca    forum    de    manifestare    a    expertizei    științifice    a specialiștilor    din    științele    educației,    reunind    teoreticieni    din învăţământul     universitar,     cercetători,     precum     şi     factori     de decizie    implicaţi    în    elaborarea    unor    politici    educaţionale,    cu scopul    identificării    unor    soluţii    de    eficientizare    a    activității educaționale. Evenimentul    urmărește    îmbunătățirea    cadrului    de    analiză    a rezultatelor   și   impactului   unor   politici   educaționale   curente,   cât și   a   variantelor   de   intervenție   pentru   politici   viitoare.   Dorim   ca   în această   manieră   specialiștii   din   științele   educației   să   acceadă   la evidențe   evaluative   validate   științific   asupra   efectelor   politicilor educaționale   derulate,   evidențe   care   să   stea   la   baza   formulării viitoarelor politici educaționale.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Departamentul de Științe ale Educației

în colaborare cu: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, Institutul de Științe ale Educației, Universitatea de Vest din Timişoara vă invită să luați parte la: Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar” Cluj-Napoca, 22 septembrie 2017
Conferința Națională de Cercetare în Educație CERED 2017
Comunicatul Conferinței Naționale de Cercetare în Educație
Webmaster: Ciprian Baciu